TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chung vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đoạt thành!


TRẦN ĐẠI SỸ

  • TRẦN ĐẠI SỸ

  • THIẾU SINH QUÂN VŨ TIẾN QUANG - TRAN ĐẠI SỸ

  • BIÊN CƯƠNG NƯỚC VIỆT