TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chumg vai< gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đoạt thành!


TỘI BÁN NƯỚC


  1. cộng sản MƯỢN NỢ THẾ GIỚI LÀM GÌ ?