TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chumg vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đoạt thành!BAN TỔ CHỨC

BAN CỐ VẤN:

- Thiếu Tướng Lê Minh Đảo
- Tiến Sĩ Lê Công Truyền
- Nhà Văn Mạc Giao
- Luật Sư Đỗ Thái Nhiên
- Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết

BAN ĐIỀU HÀNH:

- Trưởng Nhóm: @ longdien12
- Phó Nhóm: @ honai2004
- Phối Hợp Viên: @ hoanglynh

Điều Hợp Viên:

- @ Hon Nhien, @ VIET NAM VE VANG, @ may hong6, @ CoGai KienGiang, @ longdien12, @ muoithanh, @ Le van Hong Phuoc, @ VietNam QueHuong, @ nguoilinhnho, @ ToQuocKhongGian, @ Duc Huynh, @ tayninh49, @ BinhMinh428, @ .........chỉ để tượng trưng, chưa đủ danh sách