TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chung vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đoạt thành!


Tháng 07 - 2007

  • BẢN LÊN TIẾNG YỂM TRỢ DÂN OAN VIỆT-NAM

  • PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT - Hòa Thượng THÍCH QUẢNG ĐỘ YỂM TRỢ DÂN OAN

  • DÂN OAN KHIẾU KIỆN

  • KÍNH MỜI QUÍ ĐỒNG HƯƠNG NGHE : TIẾNG DÂN KÊU

  • DÂN OAN KHIẾU KIỆN TIỀN GIANG 1 - Ngày 12 - 06 - 07

  • DÂN OAN KHIẾU KIỆN TIỀN GIANG 2 - Ngày 22 đến 30 - 06 - 07

  • DÂN OAN Vũ Đình Bá và Trần thị Lan