TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chung vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đoạt thành!


Tháng 06 - 2007

  • NGƯỜI VIỆT HẢI NGỌAI DIỂN HÀNH NGÀY ĐA VĂN HÓA NEW YORK, ngày 23-06-07

  • NGƯỜI VIỆT HẢI NGỌAI BIỂU TÌNH CHỐNG việt cộng nguyễn minh triết

  • HÌNH BIỂU TÌNH CHỐNG nguyễn minh triết

  • MICHIGAN THAM GIA BIỂU TÌNH CHỐNG việt cộng nguyễn minh triết - Việt Hải, VMTV

  • HẬU ĐẠI HỘI CỜ VÀNG MICHIGAN 2007

  • MICHIGAN THAM GIA BIỂU TÌNH CHỐNG việt cộng nguyễn minh triết - Việt Hải, VMTV

  • TƯỜNG TRÌNH NGÀY QUÂN LỰC VNCH & BẦU CỬ CỘNG ĐỒNG HOLLAND

  • HÌNH ĐẠI HỘI CỜ VÀNG MICHIGAN 2007

  • TỪ BIỂU TÌNH ĐẾN CÁCH MẠNG

  • NOI GƯƠNG TRƯNG TRIỆU - Nam Giao