TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chumg vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đoạt thành!THAM KHẢO

 1. DÂN VIỆT

 2. CA DAO VIỆT NAM

 3. CỘNG ĐỒNG BĨ QUỐC

 4. CỘNG ĐỒNG CANADA

 5. LIÊN MINH DÂN CHỦ

 6. LONG ĐIỀN

 7. QUÊ MẸ

 8. SỐNG TRÊN ĐẤT MỸ

 9. SƯ ĐÒAN 18 BỘ BINH, QL VNCH

 10. TẬP THỂ CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HÒA

 11. TIẾNG NÓI GIÁO DÂN

 12. TIẾNG NÓI TỰ DO DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM

 13. THƯ VIỆN VIỆT NAM

 14. TỰ DO NGÔN LUẬN, KHỐI 8406

 15. TỰ DO NGÔN LUẬN online

 16. VĂN CHƯƠNG VĂN HÓA HẢI NGỌAI

 17. ĐÀI VOA

 18. VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG

 19. VIỆT SỬ

 20. VŨ HỮU SAN