TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chung vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đoạt thành!


SỰ THẬT VỀ CHIẾN TRANH VIỆT NAM

VIETNAM, THE REAL STORY
 
http://www.youtube.com/watch?v=e7h7Txwf1zA

Click vào hình
Xin tiếp tục bấm vào 5 đọan khác (Tất cả 6 đọan)