TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chumg vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đạt thành!

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Bác Sỹ An-Rê Nguyễn Phước An

Nguyên Cựu Phó Chủ Tịch Ủy Ban Giám Sát Trung Ương LMDCVN.
Nguyên Ủy Viên Bộ Chính Trị Đảng Tân Đại Việt.
Nguyên Chủ Tịch và thành viên sáng lập Chương Trình Phát Thanh Việt Nam tại Lyon (Pháp).

Đã tạ thế vào ngày 04/10/2007 tại Lyon, Pháp Quốc
Hưởng thọ 75 tuổi.

Diễn Đàn Tổ Quốc Danh Dự Trách Nhiệm
Xin Thành Kính Chia Buồn
Cùng gia đình bà quả phụ Nguyễn Phước An và tang quyến.

Nguyện cầu linh hồn Cụ Ông sớm được hưởng nhan Thánh Chúa chốn Thiên Đàng.

Đồng Kính Bái

Tòan Thể Gia Đình
DD TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM