TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chung vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đoạt thành!NHẬN ĐỊNH CHÍNH TRỊ

  1. LUẬT SƯ ĐỖ THÁI NHIÊN

  2. LINH MỤC NGUYỄN VĂN LÝ

  3. AI GIẾT hồ chí minh- Minh Võ