TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chung vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đoạt thành!


KẾ-HOẠCH MẠNG LƯỚI DÂN VẬN
(HOA HƯỚNG-DƯƠNG)

Mộ Dung Phục

I- MỤC-ÐÍCH:

Ðể thực hiện quyền Dân -chủ trên đất nước mình,các quốc gia Tự-Do đã áp dụng luật bão-vệ Nhân-quyền và Dân quyền một cách triệt- để và kêu goi tất cả mọi công dân phải tôn trọng.Trong đó có sự đóng góp quan-trọng của mọi tầng lớp dân-chúng qua các phương-tiện truyền –thông đại chúng như: báo chí, đài phát-thanh,mạng lưới Internet toàn cầu v.v…

Muốn giải- thể một chế- độ độc-tài không bằng hình thức bạo-động như đã thực-hiện tại Liên-Sô và các nước Ðông-Âu trong những năm 1990-1991, các nhà tranh-đấu choTự-Do,Dân Chủ đã áp-dụng phương-thức nâng- cao dân-trí,kết-hợp đòi hỏi các quyền Tự-do căn-bản bằng hình thức tuyên -truyền rỉ tai,tác động rộng khắp mọi nơi, đồng loạt gây sức ép với chính-quyền và đã đạt được một kết quả tốt đẹp,không đổ máu : giải thể hoàn toàn chế-độ Cộng-Sản trên đất nước Liên-Sô và toàn thể các nước Ðông-Âu lệ thuộc Liên-Sô.Một thành quả làm sững-sốt cả thế-giới,một thành quả mà nằm mơ ta cũng không thể tưởng-tượng ra được.

. -Phong trào Dân Chủ trong nước trong thời gian qua vì hoạt động công khai trong chế độ Bạo Quyền nên nhận những sự đàn áp thô bạo và dã man.Từ kinh nghiệm đó ta thấy nên kết hợp 2 hình thúc Công khai và bí mật.Công khai chĩ giới hạn 1 số mục tiêu để khỏi bị trù dập,bí mật thì mở rộng mạng lưới đều khắp xóm làng,từ Nam ra Bắc,từ xã hội đến tôn giáo,từ nông dân đến công nhân âm thầm triển khai để khi cần phối hợp với tổ chức công khai để dứt điểm chế độ Ðộc Tài.

II- NHẬN-ÐỊNH TÌNH-HÌNH:

Thế-giới sau biến -cố sụp đổ của Liên-Sô và khối Cộng-Sản Ðông-Âu báo hiệu sự cáo chung của Cộng -Sản thế- giới,bốn nước Cộng-Sản còn lại sau cùng gồm Trung-Quốc,Bắc-Hàn,Cuba và Việt-Nam đang cố dùng các biện pháp cải-tổ vá víu để mong tồn tại qua giai đoạn ngặt nghèo hiện nay.

Tuy đang trong tình thế chỉ mành treo chuông,song với bản chất ngoan- cố từ trước đến nay, trong tay chúng còn có một lực lượng vũ-trang hung-hản chuyên đàn-áp dân-chúng gồm có: một triệu rưởi quân- đội làm công-cụ của chế độ,trên hai triệu đảng viên CS bao gồm Công-An và viên chức Xả, ấp,bọn cầm quyền Cộng- Sản hiện nay một mặt ra sức đàn-áp các nhóm tranh- đấu cho Dân- Chủ trong nước,một mặt cố tô son điểm phấn để xoa dịu dư- luận thế -giới rằng chúng hiện đang thực–thi đổi mới,tôn-trọng Dân-chủ ,Tự Do để xin xỏ viện trợ nhân -đạo,lừa dối các tổ- chức cứu-trợ của thế -giới,nhưng chúng quên một điều là thế giới ngày nay không còn dể lừa gạt như thời thập niên 70 đã rầm rộ biểu tình phản -chiến,thế giới sau vụ khủng-bố 11 tháng 9 tại Hoa-Kỳ và một số nơi khác đã có thái độ tích-cực chống khủng-bố,chống độc- tài áp bức và hổ trợ tối-đa cho các nhóm tranh đấu cho Tự Do, Dân-Chủ một cách ôn-hòa.

Sự kiện gần đây hàng chục nước,trong đó có các nước vùng Ðông-Nam-Á đồng loạt lên- án và chế tài chính-quyền Miến-Ðiện đàn áp đối lập cho thấy xu-hướng ngày nay của thế-giới chống độc-tài ngày càng quyết liệt hơn so với trước kia.

Riêng tình hình trong nước ta thì lực lượng dân chủ từ chổ tự phát,rời rạc,lẻ loi dể bị bạo quyền Cộng-Sản đàn- áp,trù-dập bằng hình thức thủ tiêu,cầm tù vô thời hạn,quản thúc hành –chánh v.v…Ngày nay họ dã tập trung thành từng nhóm nhỏ,thậm chí có nơi tập trung đông-đảo, rầm-rộ biểu-tình đòi xóa bỏ bạo quyền, đốt phá trụ sở hành- chánh , bắt giử cán-bộ công-an cấp huyện ở tỉnh Thái-Bình và Xuân-Lộc tỉnh Ðồng-Nai.

Các tổ chức tôn-giáo trong nước đã áp dụng biện-pháp ôn-hòa nhưng cương-quyết thực thi các quyền căn- bản của con người và tôn- giáo,từ nay không hỏi,không xin trong các vấn-đề liên quan đến nhân-quyền (tự-do tín-ngưởng) khiến cho bạo quyền rất đổi lo-sợ và hoang-mang .Sự kiện mới đây CSVN trả tự do cho Hòa thượng Thích-Huyền-Quang lãnh tụ Phật-giáo Thống-Nhất , Hòa Thượng Thích-Quảng-Ðộ nhân vật số 2 của Phật-Giáo,giảm án và đề nghị trục xuất bác-sĩ Nguyễn-Ðan-Quế,linh-mục Nguyễn-Văn-Lý gần đây cho thấy sự lúng túng và bị động của CSVN trước đường lối đấu –tranh hợp –pháp,bất bạo động của các tôn giáo đã làm cho chúng điêu- đứng, nói lên nhược điểm của chế độ trước làn sóng đấu tranh ôn hòa nhưng cương quyết của nhân- dân Việt-Nam và sự ũng-hộ nhiệt-tình của các nước Tự-Do,các tổ chức phi- chính-phủ trên toàn Thế-Giới. Tuy nhiên nếu bình tâm nhận định tĩ-mĩ và khách quan,chúng ta phải thừa nhận rằng:những thành quả tranh đấu vừa nêu trên chưa rộng rải,chưa đạt được kỳ vọng của toàn thể đồng –bào trong và ngoài nước trong suốt 28 năm qua. Thành quả sau cùng phải là giải thể toàn diện Ðảng Cộng-Sản ,chế-độ độc-tài,phản dân-chủ,nguyên nhân của đói nghèo và lạc-hậu để đem lại Dân-Chủ thực sự, đất nước phú cường cho toàn dân. Sở dĩ công-cuộc tranh-đấu liên-tục của chúng ta trong suốt 28 năm qua chưa thành công vì các lý do như sau:

1- Hầu hết các đoàn thể ,tổ chức,các tôn giáo hoạt động tranh đấu công- khai,trực diện với bạo lực rất giỏi về trấn-áp sắt máu.nên dể bị chúng bẻ gảy,tù đày, hoặc giết hại dã man vì hoạt-động lộ-liểu,không bảo toàn cơ-sở,không bảo mật được công-tác.Các vị lãnh-đạo đoàn thể các cấp vì lộ diện nên bị triệt hạ dể-dàng, cơ sở còn lại như rắn mất đầu cũng bị dập tắt luôn ngay sau đó.Hoạt động tranh đấu trong nước hiện nay còn khó khăn gấp bội phần so với thời đô-hộ của thực-dân Pháp vì mạng lưới Công-An dầy đặcvà luật lệ hà khắc.

2- Phần đông là các hoạt-động tranh-đấu tự phát,có tính cách đơn độc,tản mạn, không rộng rải toàn bộ,không kiên nhẫn bền- bĩ nên chúng dể dàng tập trung lực -lượng Công-An,bộ-đội đến trấn-áp từng nơi một.Nếu có kế-hoạch đồng loạt, chúng ta dể dàng chia rẻ lực lượng địch,dẹp nơi nầy nơi khác nổi lên, làm cho bọn chúng hoảng loạn ,như vậy phong –trào đấu tranh mới lâu bền và phát triển lớn mạnh.

3- Không có kế-hoạch thống nhất về đường lối hành- động, đôi khi chỉ trích, đã phá lẫn nhau giửa các đoàn thể tranh- đấu vì không chịu liên-kết hoặc phối-hợp cụ thể.

III-CƯƠNG-LĨNH HOẠT-ÐỘNG:

.Sau phần phân –tích về nhu cầu của đất-nước và một số thuận- lợi cũng như khó khăn của việc vận động Dân-Chủ,cho chúng ta thấy một số những hạn chế như:

-Ðòi hỏi Dân- Chủ trong nước tuy chính đáng nhưng vì CSVN vẫn còn bạo lực trong tay,chúng không thể tự nhiên rời bỏ quyền lực béo bở hiện nay, đang trong thế cởi cọp chúng cũng đã tỏ ra run sợ khi phải buộc từ bỏ quyền lực,do đó tranh đấu cho Dân- Chủ trong nước ngay lúc quả là rất hiểm- nguy,cơ-cực, đôi khi còn bị tù đày, hoặc giết hại .Muốn đạt được mục-tiêu cao cả kể trên đòi hỏi người chiến-sĩ Dân- Chủ phải có tấm lòng nhiệt tình vì tiền-đồ Dân tộc.

- Những tấm gương hy-sinh cao-cã,quên thân mình của quý vị lãnh đạo tôn-giáo như:hòa-thượng Thích-Quảng-Ðộ,linh-mục Nguyễn-Văn-Lý,tu-sĩ Lê-Quang-Liêm,thượng tọa Thích-Tuệ-Sĩ v.v…. -Những chống đối công-khai và can-đãm của những người đã từng là cán-bộ chủ chốt của CSVN như:Tướng Trần-Ðộ,Trần-Khuê,tiến-sĩ Nguyễn –Thanh-Giang và nhiều cán-bộ khác.

-Những sự dấn thân dầy nhiệt-huyết của giới trẻ có tài năng như: bác-sĩ Phạm-Hồng –Sơn,luật-sư Lê-chí-Quang,Nguyễn-Khắc-Toàn v.v…

Tất cả những sự hy-sinh cao- cả đó phải được ngưỡng-mộ và đền đáp bằng sự tiếp-sức,góp tay của mọi nguời Việt-Nam có lòng ưu-tư đến vận-mệnh Ðất-Nước.Bằng một lời nói đồng-tình,một bức thư qua Internet,một thông-tin hữu ích ,chúng ta có thể làm cho tiến trình sụp đổ của CSVN sớm kết thúc mà không cần tiến hành một cuộc nội chiến hay khủng bố phá-hoại. Tranh-đấu cho lý-tưởng Tự-Do,Dân-Chủ chúng ta sẽ áp dụng cương-lĩnh hoạt-động như sau:

3-1 –CÔNG_KHAI TRONG CẢ NƯỚC:

Phát động một chiến dịch rộng khắp cả nước,bằng vào sự vận động tuyên-truyền rỉ-tai của từng cá nhân người Việt-Nam có lòng đến tiền đồ Dân-Tộc ,không phân biệt tôn-giáo, đảng phái,kinh-thượng,tầng lớp Xã-hội ,chỉ cần mỗi người tiếp xúc với một người giải thích, to nhỏ trong thân-tình vạch ra cho mọi người thấy rỏ sự bất tài, bất công của chế-độ,nạn tham- nhủng tràn lan,xã-hội thối nát,chính quyền câu kết với bọn Xã-hội đen ăn cướp giửa ban ngày.Lưu-ý khi vận -động tuyên-truyền nên nói”một người với một người” tránh nói nơi công- cộng, đông người dể bị tố cáo, hay sự dòm ngó của tay chân bọn cầm-quyền.

3-2-DÙNG TIN-TỨC BÁO CHÍ TRONG NƯỚC:

“Than nghèo gợi khổ”sách lược của CSVN từng áp dụng trong khi đánh phá miền Nam trước 1975,nay ta áp dụng công khai mà chúng không thể buộc tội một ai được.Cộng thêm thực tế hằng ngày xảy ra báo chi , đài trong nước phổ biến rộng rải,chúng không thể làm gì trước thực-tế mà ai cũng thấy và không thể chối cải được nửa.

Một số thí dụ điển hình:

- Đọc báo trong nước thấy tin :Thống kê năm 2005 cho thấy bệnh Sida tăng 300% so với năm 2004.Ta bàn luận với bạn bè: Trời ơi ,sao mà tệ nạn xả hội ngày càng tăng.Chánh quyền bộ cứ bỏ mặc người dân họ chỉ lo hốilộ mà thôi.Xả hội gì mà Xì ke ,Ma túy ngày càng tăng.

-Đọc báo Kinh Tế thấy tin :Chính phủ công bố nạn Rút ruột các Công trình gây tổn hại nặng cho ngân sách. Ta bàn : Cây cầu xây 200tỷ mà họ bỏ túi trên 100tỷ thì cầu sập là phải thôi.Cầu không sập mới là lạ. Ăn gì mà ăn ác ôn vậy.

-Đọc báo Thanh Niên thấy :Cô dâu Đài Loan bị đánh đập hành hạ. Ta thêm vào: khổ quá ,sống không nổi họ phải làm như vậy chỉ mong kiếm chút tiền nuôi cha mẹ và đàn em nheo nhóc thôi.Lịch sử mấy ngàn năm chưa có xảy ra như vầy.

- Đọc báo thấy :Thi giùm ,bán đề thi tràn lan. Ta phê phán :Thời nầy là vậy lớn thì ăn theo lớn,nhỏ thì ăn theo nhỏ. Đề thi tiết lộ ra là do “Con ông cháu cha” bán để thu tiền chớ dân thường làm sao biết.Bây giờ chánh án còn xài bằng giả biểu làm sao ngăn chận bằng lậu.

- Đọc báo Tuổi Trẻ : Băng đảng Năm Cam bị bắt ,có 3 cán bộ cao dính líu. Ta góp ý : Bây giờ chính quyềnvới băng Xả Hội đen là một.Thiệt là khổ dân lành.

- Đọc báo Công An : bắt 2 cán bộ Hải Quan ăn hói lộ. Ta thêm lời : Mấy ông ấy không thèm bắt đó chớ! Bắt thiệt tình thì còn ai làm việc! Bây giờ thì tham nhũng từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên.V.V…….

3-3-MỌI NGƯỜI CÙNG LÀM:

Mỗi người dân trong nước là một chiến- sĩ tuyên-truyền,hoạt động độc-lập,sáng- tạo,bền bỉ,không bạo- động nhưng cũng góp công không nhỏ cho Dân-Tộc mai sau.Mỗi người Việt Hải- ngoại có dịp về thăm quê hương,tâm tình với thân-quyến,bằng-hửu hay ủng hộ tinh thần,vật chất cho lực lượng Dân-Chủ trong nước cũng là một đóng góp cho Quê-Hương.

3-4-KẾT-HỢP MỌI THÀNH PHẦN:

Baì học Ðông-Âu và Liên-Sô cho thấy lực lượng Cộng-Sản phản-tỉnh là một thành phần cần thiết và quan-trọng cho cuộc lật đổ chế-độ.Vì thế trong kế-hoạch tuyên-truyền vận -động nên nhắm vào thành phần nầy,họ sẽ là nhân-tố tích-cực cho công cuộc vận -động quốc-nội.Cần nhấn mạnh nguyên-tắc đấu-tranh là giải thể Ðảng Cộng-Sản chứ không tiêu-diệt tất cả con người Cộng-Sản.Các nhóm tranh -đấu cho Dân-Chủ,Nhân-quyền,các tôn-giáo, đoàn- thể xã-hội cùng kết hợp hoạt-động trong tinh-thần tương-trợ và đoàn-kết chống bạo quyền.

3-5-ÐỒNG-LOẠT TRONG-NGOÀI:

Lực-lượng Hãi-ngoại hỗ trợ cho công cuộc đấu-tranh tại Quốc-Nội qua các hình thức: nổ lực kêu-gọi chính quyền các nước sở-tại,các tổ chức phi-chính -phủ yêu chuộng Tự-Do,Dân-Chủ,Nhân-Quyền tiếp tay cho các đòi hỏi chính đáng của người dân trong nước,bằng hình thức ngoại giao,trao-đổi thương mại như Dự luật Nhân-Quyền 2003 nhằm đưa vấn-đề Nhân-quyền vào các Hiệp-ước Viện-trợ (ngoài nhân-đạo)và thương-mãi v.v…buộc bọn CSVN phải đáp ứng các đòi hỏi hợp-pháp, ôn-hòa của nhân-dân Việt-Nam và Thế-Giới.

IV-PHƯƠNG-THỨC HOẠT-ÐÔNG:

Trong công-cuộc tranh-đấu,muốn hoạt-động lâu dài và có hiệu-quã cần phải áp dụng các phương-thức bão-mật và phòng -ngự như sau:

4-1-Bão-mật:

Vì hoạt động trong lòng địch,vả lại CSVN vốn có nhiều kinh-nghiệm trong việc trấn-áp dân chúng,mạng lưới công-an kềm kẹp có mặt khắp nơi,nên các chiến-sĩ tuyên- truyền phải tuyệt-đối giử bí-mật,nên tổ chức tổ Tam-Tam hoạt-động độc-lập ,phương-tiện tự-túc sáng-tạo,xữ-dụng tài-liệu tuyên-truyền ngay trên báo chí, đài phát thanh của địch hoặc các sự kiện xảy ra hằng ngày trong thôn,xóm.Khi bị địch tra hỏi một mực trả lời là:” Tôi là người dân bình-thường nay thấy cảnh bất công do báo chí trong nước và đài phát thanh công bố nên nói cho nhau nghe, không do ai tác động,xúi giục.” như vậy vừa bảo- toàn bản-thân vừa an –toàn cho tổ-chức.

4-2-Phòng-Ngự:

Khi địch mở chiến dịch truy lùng thì chúng ta im-lặng thu mình,tạm ngưng mọi hoạt động chờ khi yên-tĩnh thì tái hoạt-động,bảo toàn lực-lượng,bền bĩ không nãn lòng như bèo trên mặt hồ,thuyền đến thì bèo dạt, thuyền qua rồi bèo lại lan ra trên mặt hồ lấy sự bảo-toàn cơ-sở là chủ-yếu,không nên nóng vội,làm liều gây tiếng vang mà không có hiệu-quã lâu dài.

4-3-PHỐI-HỢP:

Ðối với các đoàn thể và tổ chức khác, tuy không chung một tổ-chức nhưng có cùng lý tưởng lật đổ chế độ độc-tài thì chúng ta phải thể hiện tinh -thần đoàn-kết,chứ không nên đã-kích,chê bai.Trong tình huống TỔNG TẤN-CÔNG phải mạnh dạn tham –gia các phong trào Dân-Chủ để cùng vùng lên lật đổ bạo quyền.

V-BIỆN-PHÁP THI-HÀNH:

5-1 Tổ -Chức Nhân-Sự:

Tổ chức từ thấp lên cao,từ tổ TAM-TAM,cấp Ðội,cấp Khu,cấp Quận,cấp Tỉnh ,cấp Toàn Quốc.

5-2-Phát triển mạng lưới:

theo thể thức tổ Tam-Tam,người trong tổ chỉ biết 2 thành viên nửa mà thôi,khi phát triển 1 tổ Tam-Tam khác ,tổ sau nầy không liên-lạc với tổ kia.Mục đích là để bảo toàn lực-lượng nếu bị địch phát hiện, chúng không thể phăng lần ra tổ khác hoặc nhóm khác. Mỗi ấp thành -lập từ 1 đến 3 tổ Tam-Tam,nhiều Ấp thành cấp Xả(cấp Ðội),nhiều Xả (Ðội) thành cấp Khu,nhiều Khu thành cấp Quận,nhiều quận thành cấp Tỉnh,nhiều Tỉnh thành cấp Toàn-Quốc.

5-3-Hệ-thống liên- lạc:

chỉ có 3 người trong tổ Tam-Tam liên-lạc và trao đổi tin tức với nhau,ngoài ra là khép kín không ai biết mình,chính mình không được phép liên -lạc với tổ khác để bão mật tối đa.

Tổ viên tổ Tam-Tam được quyền phát-triển 1 tổ Tam-Tam khác và giao 1 trong 3 người làm tổ trưởng. Tổ Tam-Tam sau nầy không liên-lạc với tổ Tam-Tam trước.Vì điều kiện bão mật,hoạt động độc-lập,riêng rẽ,không liên-lạc theo hệ -thống dọc nên mỗi tổ viên phải học tập kỹ lưởng cương-lĩnh và đường lối hoạt-động để sau nầy khi hoạt động không bị chệch, sai phương hướng,lý tưởng đã đề ra.Tài liệu học-tập và huấn-luyện phải được soạn thảo chi- tiết,cách ứng xữ từng trường hợp đột-biến để không bị phạm sai lầm trong công –tác.

5-4-Báo-Cáo và Nhận Chỉ-Thị:

Tổ trưởng báo cáo và nhận chỉ-thị công-tác cấp Ðội mỗi tháng 1lần. Cấp Xả(Ðội) báo-cáo và nhận chỉ thị cấp Khu(Liên Xả)hoặc cấp Quận mỗi quý 1 lần.Cấp Quận lập báo cáo và nhận chỉ thị của cấp Tỉnh mỗi quý 1 lần,cấp Tỉnh báo cáo và nhận chỉ thị của Ban Chỉ Ðạo Trung-Ương (Toàn -Quốc) nửa năm 1 lần.Mỗi lần báo cáo hoặc nhận chỉ thị phải thật cẫn-thận vì đây là lúc dể bị lộ cơ-sở nhất(cần áp dụng hộp thơ chết, hộp thơ sống kèm theo mật mã )

VI-KẾ-HOẠCH CHỈ-ÐẠO&Y;ỄM-TRỢ:

6-1- Lực lượng Quốc nội tranh đấu choDân-Chủ ,Tự Do là nổ lực chính.Các tổ chức tôn giáo,các đoàn thể,các nghiệp-đoàn, mọi nghành nghề,các hiệp hội sau khi nhận được kế-hoạch nầy,tự động nghiên- cứu ,tìm hiểu và sau đó tùy theo khả năng của đơn-vị mình mà đặt ra kế -hoạch chi-tiết,phù hợp với hoàn cảnh thực tế để phổ biến cho nội bộ mình, theo đó mà thi hành .Có thể linh-động sữa đổi các phương thức hoạt-động sao cho phù hợp với tình hình địa phương,miển sao cùng đi đến mục tiêu chung là “ Giải-thể chế Ðộ độc tài”

6-2- Lực lượng Hải-ngoại bao gồm các tổ chức Ðảng phái,Tôn-giáo,các tổ chức Cộng-Ðồng,các Hội Ðoàn động viên nhau cùng hổ trợ cho quốc-nội vừa bằng tinh-thần lẩn vật chất theo như tôn chỉ thành lập,theo nguyện-vọng tha thiết của gần 3 triệu đồng –bào Hãi-ngoại là :Lật đổ chế-độ độc-tài đem lại no cơm ấm áo cho quê nhà.Mỗi đòan thể có thể nghiên-cứu để đề ra kế hoạch chi tiết phù hợp nội quy thành lập của đơn-vị mình trong tinh thần đoàn kết cho phong trào Dân Chủ ,Tự Do trong nước.Giới trẻ Hãi-ngoại sữ-dụng thế mạnh qua phương-tiện Internet liên-kết với thanh-niên trong nước,thân- quyến để trao đổi tin tức,chiếm lĩnh mạng lưới toàn cầu trên Palltalk,VNExpress,chen vào các mục góp ý bạn đọc của các báo điện-tử như:Nhân-Dân,Lao-Ðộng,Saigon Giải-Phóng, đóng góp ý-kiến bạn nghe đài BBC,VOA,RFI,RFA v.v…để yêu cầu thực-hiện các phóng-sự về tranh đấu cho Tự-Do,Nhân-Quyền, nói lên chính –nghĩa của Nhân Dân Việt-Nam trước bạo quyền CSVN.Tham gia các cuộc vận động của Tổ Chức Ân Xá Quốc-Tế và vận-động các vị Dân-biểu các nước Tự-Do để gây áp lực với CSVN thả các tù nhân lương-tâm.

Kết Luận:

Kế hoạch đưa ra nhằm tạo sự an toàn cho những người tranh đấu cho Lý Tưởng Tự Do,Dân Chủ. Vì sử dụng những tài liệu báo chí trong nước nên không cần tàng trử sách báo hãi ngoại,không in ấn tài liệu chống Cộng ,phương thức bảo toàn “Một người nói với một người “nên không có bằng cớ và chứng cớ buộc tội.Rút kinh nghiệm từ những hoạt động thực tế trong nước cho thấy hoạt động “Tuyên truyền rỉ tai” đã rất có hiệu qủa cao và gây thiệt hại cho Cộng Sản rất lớn là :Dân không còn tin vào chúng nửa,họ không còn sợ Cộng Sản ,từ chống đối ngầm nay họ đã công khai biểu tình, khiếu tố mọi nơi .Mục tiêu duy nhất là làm sao:” GIẢI THỂ CỘNG SẢN ĐỘC TÀI” để mang ấm no về cho 83 triệu đồng bào trong cả nước.

Rất mong các đoàn thể đấu tranh cho Tự Do,Nhân Quyền,các Tôn Giáo đang bị Cộng Sản đàn áp,các thành phần dân chúng bị Cộng Sản bóc lột,tham ô xin hảy cùng nhau một lòng ,chung góp một bàn tay đập tan Bạo Quyền Cộng sản.

Việt Nam chúng ta sau khi đạp đổ độc tài thì với tài năng sự cần cù , khéo léo,sự chuyên cân học tập,tính sáng tạo phong phú của toàn dân Việt ,cộng vào sự giúp đở nhiệt tình của 3 triệu đồng bào hải ngoại sẽ sớm vượt qua nghèo đói để sánh bước cùng bè bạn năm châu.