TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chung vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đạt thành! • TRỞ LẠI TRANG CHÍNH


  LỜI MẸ GỌI
  Khối sầu trĩu nặng bờ vai
  Mẹ ngồi bó gối chờ ngày sao rơi !
  Nhớ con ngấn lệ chưa vơi
  Khổ đau hằn nét, thay lời thở than

  Vời trông Ải Nhạn Nam Quan
  Phi Khanh, Bãn Giốc lòng tràn đau thương
  Giặc hồ cưởng chiếm quê hương
  Tam vô xóa mất tình thương giống nòi
  Nát lòng nhìn cảnh máu rơi
  Hơn 3 triệu chết, ngút trời oan khiêng
  Bắt dân nghèo đói triền miên
  Để cho 2 triệu đảng viên làm giàu
  Bán đất, bán biển chưa nao
  Trẻ nít, phụ nữ rêu rao mời hàng !
  Nhìn dân, nhìn nước lệ tràn
  Ai đem khốn khó, cơ hàn dân tôi !?

  Người Việt khắp bốn phương trời
  Chung lưng, góp sức đuổi lòai cộng nô …
  Vùng lên lấy lại cơ đồ
  Cứu dân thóat ách giặc hồ con ơi !

  Thulan