TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chumg vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đoạt thành!
Tiến Sĩ MAI THANH TRUYẾT

  • Tiến Sĩ MAI THANH TRUYẾT BÀY TỎ CẢM TƯỞNG VỀ PHIÊN TÒA DÃ MAN XỬ LM NGUYỄN VĂN LÝ

  • Tiến Sĩ MAI THANH TRUYẾT và NHỮNG BÀI VIẾT GIÁ TRỊ