TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chumg vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đoạt thành!LONG ĐIỀN

 1. CHIẾN LƯỢC TẤN CÔNG TOÀN DIỆN CSVN

 2. LỜI TRĂN TRỐI MỘT NỬA SỰ THẬT

 3. NHẬN DẠNG ĐẶC CÔNG

 4. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH ĐẤU TRANH QUỐC NỘI và HẢI NGOẠI SAU 33 NĂM LY HƯƠNG

 5. NHẬN ĐỊNH VỀ CHỦ NGHĨA cộng sản CỦA CHÍNH NGƯỜI cộng sản

 6. NHỮNG THỦ ĐỌAN CỦA CSVN ÐỐI VỚI CÁC TÔN GIÁO

 7. NHỮNG TIẾNG NÓI ÐẤU TRANH

 8. NÓI và LÀM

 9. TẠI SAO 31 NĂM RỒI VIỆT NAM VẪN CÒN TỤT HẬU

 10. THÁI ÐỘ VÀ PHƯƠNG CÁCH ÐẤU TRANH DƯỚI CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN

 11. THƯA CHUYỆN CÙNG ÔNG ĐÀO HIẾU

 12. TRÁCH NHIỆM CÔNG DÂN