TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chung vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đạt thành!


Nhân Quyền và Tư Cách Quốc Gia

Lê Minh Nguyên

Đại Hội Đồng (ĐHĐ) Liên Hiệp Quốc (LHQ) khóa thứ 62 sẽ bắt đầu khai mạc vào lúc 3:00PM chiều ngày Thứ Ba 18/9/2007 và kéo dài đến tháng 12/2007. Chương trình dự trù là sẽ thảo luận tổng quát từ ngày 25/9/2007 đến ngày 3/10/2007. Trong chương trình này ở phần I (114) (a) là bầu 5 thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An (HĐBA), chiếu theo quy luật 142, quyết định 61/402. Hội Đồng Bảo An gồm có 15 quốc gia thành viên, trong đó có 5 thành viên thường trực (TVTT) và 10 thành viên không thường trực (TVKTT). TVKTT có nhiệm kỳ 2 năm và mỗi năm bầu lại phân nửa, tức 5 thành viên. Theo Hiến Chương, ĐHĐ sẽ bầu các TVKTT. LHQ có tổng cộng 192 quốc gia, và Điều số 83 của Luật về Thủ Tục định rằng phải hội đủ đa số 2/3 số phiếu của các quốc gia hiện diện và tham dự bỏ phiếu để đắc cử TVKTT. Điều số 92 của Luật về Thủ Tục cũng định rằng phải bỏ phiếu kín và không có đề cử. Như vậy muốn thắng cử một quốc gia phải hội đủ khoảng 128 phiếu của các quốc gia thành viên trong ĐHĐ và nếu muốn ngăn chận một quốc gia nào trở thành TCKTT thì chỉ cần huy động được khoảng 65 quốc gia thành viên bỏ phiếu chống. Chiếu theo Điều 23 đã được tu chính của Hiến Chương LHQ, 10 ghế TVKTT trong HĐBA được phân chia như sau:

5 ghế cho Phi Châu và Á Châu
1 ghế cho Đông Âu
2 ghế cho Nam Mỹ và các quốc gia vùng Caribbean
2 ghế cho Tây Âu và phụ cận

Hiện nay các quốc gia có chân trong HĐBQ gồm có như sau:
- 5 TVTT là Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc.
- 5 TVKTT sẽ mãn nhiệm vào 31/12/2008: Nam Dương, Nam Phi, Panama, Bỉ, Ý.
- 5 TVKTT sẽ mãn nhiệm vào 31/12/2007: Congo, Ghana, Qatar, Slovakia và Peru.

Theo thông lệ sẽ có những cuộc thương thảo giữa các quốc gia thành viên của mỗi khối trước khi nhóm họp ĐHĐ để quyết định xem quốc gia nào muốn ra tranh cử. Nếu có nhiều hơn một quốc gia muốn ra tranh cho một ghế, như trong trường hợp năm 2006 của khối Nam Mỹ và các quốc gia vùng Caribbean, thì sau 3 vòng liên tiếp nếu không quốc gia nào hội đủ 2/3 phiếu bầu hiện diện, cuộc bầu cử sẽ mở ra cho tất cả các quốc gia trong khối đó.

Năm 2006, ĐHĐ bắt đầu khóa thứ 61 vào ngày 16/10/2006 ở New York và kéo dài đến ngày 7/11/2006. Cuộc bầu cử 5 TVKTT đã mất đến 48 vòng và mất đến 3 tuần. 5 ghế được bầu là 1 ghế cho Phi Châu (Nam Phi thắng), 1 ghế cho Á Châu (Nam Dương thắng), 2 ghế cho Tây Âu và phụ cận (Bỉ và Ý thắng), và 1 ghế cho Nam Mỹ và Caribbean (Panama thắng sau khi cả 2 nước Guatemala và Venezuela không ai thắng nổi sau 47 vòng trước đó và cùng đồng ý giải pháp trung dung là chọn Panama).

Trong 47 vòng tranh chấp giữa Guatemala và Venezuela, Guatemala nhận được số phiếu thay đổi từ 93 đến 116, và Venezuela nhận được số phiếu từ 72 đến 93, nghĩa là không ai đạt được 2/3 theo luật định. Vòng thứ 48 Panama nhập cuộc và thắng với 164 phiếu.

Sỡ dĩ có tình trạng này xảy ra là vì Venezuela muốn trở thành TVKTT nhưng Tổng Thống Hugo Chávez lại có chính sách bài Mỹ, do đó Mỹ vận động các quốc gia thân mình bỏ phiếu hỗ trợ cho Guatemala.

Ở Á Châu, các quốc gia đã từng là TVKTT là Nhựt, Mã Lai, Phi, Nam Hàn, Nam Dương, Tân Gia Ba, Thái, Ấn Độ, Pakistan, Si Lanka. Trong khi đó những quốc gia chưa từng là TTKTT có Cam Bốt, Việt Nam, Lào, Miến Điện, Bắc Hàn, Brunei, Mông Cổ. Trong các nước chưa vào này, đa số là các quốc gia có nền chính trị độc tài và nhân quyền bị chà đạp. Có lẽ Brunei và Cam Bốt là hai quốc gia có chế độ chính trị tương đối cởi mở trong các quốc gia độc tài này.

Như chúng ta được biết Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam sẽ đến New York trong tháng 9/2007 để vận động cho VN được trở thành TVKTT của HĐBA LHQ. Như vậy ông ta sẽ có mặt ở Hoa Kỳ chậm nhất là vào ngày khai mạc ĐHĐ chiều thứ Ba 18/9/2007. Nếu chúng ta, các cá nhân và đoàn thể, quan tâm đến vấn đề nhân quyền Việt Nam thì chúng ta có hai việc gấp rút cần phải làm:

1. Chuẩn bị biểu tình rầm rộ đòi nhân quyền trước trụ sở LHQ ở New York trong suốt khoảng thời gian ĐHĐ nhóm họp và bầu TVKTT, nghĩa là từ ngày ông TT Dũng qua vào giữa tháng 9/2007 cho đến tháng 12/2007. Việc huy động nhân sự để thực hiện cuộc biểu tình như vậy đòi hỏi sự quyết tâm của mọi cá nhân và đoàn thể. Các chế độ độc tài thường rất sợ ánh sáng của công luận, nhất là công luận quốc tế, do đó đây là đòn bẩy hữu hiệu để bắt buộc chính quyền VN phải tôn trọng nhân quyền.

2. Người Việt định cư ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới, nếu đã là công dân của nước đó thì nên viết thư hoặc gởi fax đến vị đại sứ của nước mình ở LHQ, yêu cầu vị đại sứ của mình tiếp xúc với đại sứ của Việt Nam và các đại sứ bạn tại LHQ, cho đại sứ VN biết là điều kiện để bỏ phiếu cho VN trở thành TVKTT là VN cần cam kết tôn trọng nhân quyền, nhất là quyền tự do báo chí của tư nhân, và vận động các đại sứ bạn cũng làm như vậy cho đại sứ VN. Nếu VN không chịu cam kết thì các vị đại sứ cần vận động để có khoảng 65 đại sứ bỏ phiếu chống lại cho đến khi nào VN đồng ý cam kết. Nếu được vậy thì việc bỏ phiếu có thể kéo dài nhiều vòng và nhiều tuần cho tới khi nào VN chịu tương nhượng về nhân quyền hoặc ĐHĐ sẽ bầu cho một nước khác như Cam Bốt chẳng hạn. Một vị đại sứ trong Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ, trong cuộc trao đổi với anh em chúng tôi sau buổi họp ngày 27/6/2007 đã cho rằng đây là cơ hội, là đòn bẩy tốt để áp lực VN tôn trọng nhân quyền. Ông cũng cho biết là Mỹ có khả năng để vận động các quốc gia khác bỏ phiếu theo khuynh hướng của mình.

Muốn tìm tên và địa chỉ vị đại sứ của quốc gia mình ở LHQ xin vào link sau đây: United Nations Member States

Người Việt ở Mỹ liên lạc với văn phòng đại sứ Mỹ ở LHQ theo địa chỉ:

Ambassador Zalmay Khalilzad
140 East 45th Street, New York, NY 10017
Telephone: (212) 415-4000
Telefax: (212) 415-4443. Telefax for Political Section (212) 415-4415

E-mail: usa@un.int . Website: Welcome to the United States Mission to the United Nations Home Page

Chúng ta không chống đối việc VN được trở thành TVKTT của HĐBA, chúng ta chỉ muốn VN phải có tư cách tương xứng trong vị trí đáng ngưỡng mộ này. Các quốc gia Á châu đã từng phục vụ trong vị trí này đều có chế độ chính trị đa đảng và cởi mở hơn VN. Chính quyền VN chỉ chấm dứt sự nhập nhằng và chấp nhận chọn lựa một tư cách mới cho quốc gia nếu chúng ta, những người Việt Nam trong và ngoài nước, những nhân tố thiết yếu của dân tộc, hết sức quan tâm và sẵn sàng dính dự.