TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chung vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đạt thành!THIẾU TƯỚNG LÊ MINH ĐẢO
VÌ DÂN CỨU QUỐC


Kính tặng Tướng Lê Minh Đảo
nhân ngày Vinh Danh Cờ Vàng
26 tháng 10 năm 2003 tại Grand Rapids, Michigan


TƯỚNG trận sa cơ hận ngút ngàn
LÊ thân tù ngục chẳng sờn gan
MINH tâm thệ nguyện cùng sông núi
ĐẢO ngược thế cờ cứu triệu dân

VÌ nước hô hào kết nghĩa quân
DÂN Nam thống khổ bởi tham tàn
CỨU nguy xả tắc kề vai gánh
QUỐC phá gia vong, quyết diệt gian !

Thulan  1. CHINH CHIẾN ĐIÊU LINH - Kiều Mỹ Duyên

  2. THIẾU TƯỚNG LÊ MINH ĐẢO VÀ SƯ ĐOÀN 18 BỘ BINH:CUỘC CHIẾN ĐẤU CUỐI CÙNG Ở XUÂN LỘC
    Phạm Phong Dinh

  3. THIẾU TƯỚNG LÊ MINH ÐẢO, Ðời Trai, Nghiệp Lính Trong Cõi Trăm Năm - Mường Giang

  4. Thiếu Tướng LÊ MINH ĐẢO - 30 Năm Hội Ngộ

  5. Thiếu Tướng LÊ MINH ĐẢO - Đại Hội Tòan Quân

  6. GIỌT LỆ và NỤ CƯỜI - Phan Lạc Phúc

  7. THÁNG TƯ LẠI VỀ - Vương Mộng Long

  8. NỖI LÒNG