TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chung vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đạt thành!


Tiến Sĩ LÊ CÔNG TRUYỀN


Sơ Lược Tiểu Sử

Tiến Sĩ Lê Công Truyền tốt nghiệp trường Quốc Gia Hành Chánh và Trường Luật Khoa Sài Gòn năm 1958 . Tốt nghiệp Tiến sĩ Luật, Ban Công Pháp năm 1971 . Trước kia là cựu Gíáo Sư trường Quốc Gia Hành Chánh của Miền Nam Việt Nam . Ông đã từng phục vụ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, binh chủng Thủy Quân Lục Chiến với cấp bậc Trung Úy.

Ở hải ngọai, ông nhiệt tâm tham gia vào các sinh họat cộng đồng . Ông là Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân Arizona . Sau khi đã mãn nhiệm kỳ Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Arizona, ông vẫn còn sinh hoạt trong vai trò Cố Vấn cho Cộng đồng .

Mục Lục
  1. CÁC BIA ĐÀI TRI ÂN và TƯỞNG NIỆM


  2. CHIẾN THUẬT KIỀU VẬN


  3. cộng sản VIỆT NAM - BẢN CHẤT và HIỆN TƯỢNG


  4. Bài Phát Biểu Tại Đại Lễ Kỷ Niệm 66 Năm Ngày Khai Sáng Nền ĐạoPhật Gíáo Hòa Hảo (Ngày 3 tháng 7 năm 2005)


  5. PHÊ BÌNH, MỘT ĐÓNG GÓP CHO TIẾN BỘ


  6. NGHỊ QUYẾT 36 - PHÂN TÍCH và NHẬN ĐỊNH


  7. TÁC HẠI CỦA NGHỊ QUYẾT 36


  8. THỰC CHẤT CUỘC CHIẾN 1955 - 1975