TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chung vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đoạt thành!


Lấy lại Quê Hương

Viet Chi sưu tầmAnh ! người trai trẻ của dòng Âu Lạc

Bốn phương trời Anh còn nhớ, ? năm xưa !
Vũ Đình Trường uy nghi Anh qùy xuống
Ngẩng cao đầu tay với tới hư không
Thề giữ Nước vì Dân – Anh đứng dậy

Phủ trên Anh hồn Nguyễn Trãi – Quang Trung
Phá cường địch diệt gian Anh bước tới
Khắp nẻo đường Anh cười mỉm với gian truân
Hề ! chinh chiến cổ lai như gió thoảng
Rồi một ngày lệ rơi nhìn Dân khổ
Mà quên mình đang đứng giữa trại tù
Anh không khóc khi thịt rơi máu đổ
Nhưng lệ tràn nhìn Dân Việt điêu linh

Tay nhỏ đây xin Anh cầm lấy nhé
Dẫn tôi về ta lấy lại Quê Hương
Cờ Vàng bay khắp thế giới không bằng
Trên đất Việt nơi Cha Ông gầy dựng.

(việt_chi góp nhặt từ những vần thơ hay)