TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chung vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đoạt thành!


hồ chí minh và Tội Ác

  • LỘT TRẦN HUYỀN THỌAI hồ chí minh

  • LỘT TRẦN HUYỀN THỌAI hồ chí minh

  • hồ chí minh Quan Hệ Với Nông Thị Xuân Như Thế Nào???

  • TỘI ÁC hồ chí minh, VỤ Án Nông thị Xuân - Nguyễn Thị Vàng và Chồng