TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chumg vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đoạt thành!


ĐIỀU LỆ

1- Trong room có ít nhất là 3 Ops túc trực : 1 Op MC; 1 Op trực, 1 Ops giử trật tự .

2- Op MC có toàn quyền điều hợp diển đàn . Có quyền mute chatters phát biểu có lợi cho cộng sản, đả kích cá nhân, các diển đàn bạn, các Ops & Diển Đàn TQ DD TN .

3- Op an ninh có quyền mute các chatters chat những lời không lịch sự, thô tục . Cảnh cáo trước, còn tái phạm thì mute . Tránh đá (trừ khi phạm trọng tội)

4- Op trực có nhiệm vụ: Ðọc text chat tiếp Op an ninh . Giúp MC đối đáp với chatters qua PM .

5- Ðối với chatters cộng sản hay thân cộng thì không cho lên phát biểu . Nên giải thích cho các chatters khác hiểu rỏ nội quy của D Ð.

6- Ðối với chatters trẻ, nhất là ở Việt Nam, muốn học hỏi và đóng góp ý kiến xây dựng thì nên nhẹ nhàng và kiên nhẫn để khuyến khích, hướng dẩn các em .

7- Khi có bất đồng ý kiến, các Ops nên họp riêng . Không nên cải nhau nơi công cộng (ngòai diển đàn)

8- MC điều hành có quyền mute hoặc bounce Op nào vi phạm điều lệ và có ý phá room .

9- Op MC trong lúc điều hành DĐ nên phát biểu nghiêm chỉnh, lịch sự, khéo léo, nhã nhặn, nhưng cứng rắn với lập trường : Chống cộng . Không được nói chuyện cá nhân và xin tôn trọng chủ trương của diển đàn .

10- Các Nicks được giới thiệu sẽ qua sự đồng ý của các Ops trước khi được mang Ops .

11- Các OPs không được tuyên truyền hoặc đả kích các tôn giáo, đảng phái, tổ chức, diển đàn bạn (ngọai trừ đảng cộng sản) . Chúng ta chỉ nhắm thẳng vào đảng cộng sản để tranh đấu .

12- Các Ops không được tự động mở room ngoài thời khóa biểu. Có chuyện khẩn báo nên L/L anh HoNai 2004 hoặc hoanglynh.

13- Mỗi chatter được phát biểu với thời hạn do MC ấn định . Trường hợp có nhiều chatter giơ tay mỗi chatter phát biểu không quá 10 phút để tránh chờ đợi quá lâu.

14- Nếu có điều gì thắc mắc hay có ý kiến liên quan đến các Ops hoặc DĐ nên đưa ra bàn luận ở các buổi họp . Không nên nói qua người khác, dể bị hiểu lầm.

15- Khi dùng tài liệu của cộng sản để chứng minh, không nên đọc nguyên văn mà không bình luận từng phần . (tránh vô tình làm lợi cho CSVN)

16- Trong lúc sinh họat chung các Ops nên đối xử với nhau trong tinh thần : Tương Kính, Lịch Sự, Ôn Hòa, Thông Cảm để tránh những hiểu lầm đáng tiếc .

17- Tất cả các đề nghị sửa đổi bảng điều lệ phải có ít nhất 2/3 các Ops chấp thuận mới có hiệu quả .