TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chung vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đoạt thành!


DÂN OAN KHIẾU KIỆN  • DÂN OAN Vũ Đình Bá và Trần thị Lan

  • DÂN OAN KHIẾU KIỆN TIỀN GIANG 1 - Ngày 12 - 06 - 07

  • DÂN OAN KHIẾU KIỆN TIỀN GIANG 2 - Ngày 22 đến 30 - 06 - 07