TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chung vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đoạt thành!


DANH SÁCH THƯƠNG PHẾ BINH

Danh sách 1 số anh Thương Phế Binh QLVNCH hiện đang sống tại làng Phế Binh Phước Bình ,H.Thủ Ðức ,Sàigòn ,Việt Nam đã xác minh tận nơi tháng Tư/2007.

Họ và tên Ðơn vị cấp bậc Ðịa chỉ Gia cảnh

Nguyễn Văn Chúc Tiểu Ðoàn4/Tr Ð 10 /SÐ7BB SQ63/112.764 Ðại Úy số 38 đường 2 ,p.Phước Bình,Q 9,TP. HCM,Việt Nam Tàn phế 100%,bại liệt vết thương cột sống

Trần Văn Ngà Bộ Binh, số quân 66A/133959 Binh Nhì số103 đường 5,P.Phước Bình,Q9,TP.HCM,VN Tàn phế 100%,cụt 2 tay,bị thương ở đầu ,không còn nói được

Trần Văn Thạnh TÐ 3/TrÐ40/SÐ 22BB.KBC.4221 Trung Sĩ số 229 đường 9,P.Phước Bình ,Q9,TP.HCM ,VN Tàn phế 100%,cụt 2 chân ,hiện làm nghề quét dọn khu vệ sinh.

Nguyễn Tấn Bùi KBC4204,SQ63/801.296 Thiếu Úy Số 62 , đai lộ 3 ,P.Phước Bình ,Q9,TP.HCM,VN Cấp độ tàn phế 100%cụt 2 đùi ,cánh tay phải

Nguyễn Văn Các TÐ1/TrÐ52/SÐ18BB Số Quân 56/804.668 hạ sĩ nhất số 148 đường 13 ,P.Phước Bình,Q9 ,TP.HCM,VN Cấp độ tàn phế 100%,mù 2 mắt,bị thương nơi đầu