TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chung vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đoạt thành!Cộng Sản Việt Gian Đang Bán Tương Lai Dân Tộc Việt Nam !

HÀNG TỈ ĐÔ LA ĐÃ ĐI VỀ ĐÂU ???

AI SẼ TRẢ NHỮNG MÓN NỢ NẦY ???


Việt gian cộng sản nợ Ngân Hàng Hợp Tác Quốc Tế Nhật Bản Bao Nhiêu?Trong tiến trình tìm hiểu những khoản nợ mà cộng sản Việt gian nợ trên thế giới, chúng ta có thể nói rằng Việt gian cộng sản đang bán tương lai của dân tộc Việt Nam!!! Tại sao? Vì cứ nhìn vào khoản nợ mà Việt gian cộng sản phải trả cho Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) đến năm 2046 mới hết - nghiã là hơn nữa thế kỷ - mới trả xong!!!Cái nợ đó vay bây giờ mà đến đời con, đời cháu chúng ta mới trả hết!!!

Việt gian cộng sản đã bán quá khứ cho đế quốc cộng sản, nay lại tiếp tục bán tương lai cho tư bản!!! Những khoản nợ mà Việt gian cộng sản vay của Liên Xô trong thời chiến để mua súng đạn cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam; sau khi Liên Xô xụp đổ, Việt gian cộng sản tưởng là không cần phải trả và có thể nuốt trôi được; thế nhưng họ đã bị Club De Paris viết thư nhắc nhở "mức độ quan trọng" trong trách nhiệm thanh toan nợ với tân chính quyền Nga (sau khi Liên Xô sụp ). Xin bấm vào đây để tải hồ sơ của Club De Paris nhắc Việt gian cộng sản trả nợ cho Nga ở trang 14.

Tưởng cũng nên nhắc lại ở đây là dù thể chế chính trị tại Việt Nam có thay đổi thì người dân Việt Nam, con cháu Việt Nam trong nữa thế kỷ tới - đến năm 2046 - vẫn phải cong lưng lao động để trả những khoản nợ mà Việt gian cộng sản đang vay mượn trên khắp thế giới hiện nay. Đặc biệt nhất là các khoản nợ Xoá Đói Giãm Nghèo - tiền đổ vào Việt Nam, nó chạy đi đâu không biết, nhưng chúng ta thấy linh mục Việt Nam ra hải ngoại xin tiền, rồi không biết bao nhiêu tổ chức thiện nguyện hải ngoại quyên tiền đem về Việt Nam!!!

Hôm nay chúng ta tìm hiểu xem Việt gian cộng sản vay của ngân hàng Quốc Tế Hợp Tác Nhật Bản (Japan Bank International Cooperation) bao nhiêu tiền - và tổng số nợ mà Việt gian vay Nhật Bản là bao nhiêu.

 • Xin bấm vào đây để xem nợ 30 và 40 năm xây công ty điện lực Ninh Bình và cầu Nhật Tân - tổng cộng $88, 320 tỷ Yen

 • Xin bấm vào đây để xem nợ 30 và 40 năm xây hệ thống nước, và hệ thống đường sắt - tổng cộng $79,300 tỷ yen

 • Xin bấm vào đây để xem Nhật Bản cho Việt gian mượn $80 tỷ Yen cho 6 dự án

 • Xin bấm vào đây để xem chi tiết 6 dự án nợ $80 tỷ Yen

 • Xin bấm vào đây để xem Nhật Bản cho Việt gian cộng sản mượn nợ $2.5 tỷ Yen cho Xoá Đói Giãm Nghèo

 • Xin bấm vào đây để xem Nhật Bản cho Việt gian mượn $4.8 tỷ Yen xây dựng nhà máy xi măng

 • Xin bấm vào đây để xem Nhật Bản cho Việt gian cộng sản mượn $2 tỷ Yen cho Xoá Đói Giảm Nghèo

 • Xin bấm vào đây để xem Nhật Bản cho Việt gian cộng sản vay $79,300 triêu Yen cho 6 dựán xây dựng xa lộ, trải giây cáp dưới biển

 • Xin bấm vào đây để xem Nhật Bản cho Việt gian cộng sản vay $99 triệu Yen đe xây nhà máy điện Phú Mỹ

 • Xin bấm vào đây để xem Nhật Bản cho công ty điện lực Việt Nam cộng sản vay $7.7 tỷ Yen

 • Xin bấm vào đây để xem Nhật Bản cho công ty xi măng Việt Nam vay $74 triêu Euro

 • Xin bấm vào đây đe xem Nhật Bản cho Việt gian cộng sản vay $67,510 triêu Yen để tu bổ phi trường Tân Sơn Nhất

 • Xin bấm vào đây để xem Nhật Bản cho Việt gian cộng sản vay $6,804 triêu Yen để xây cầu tại vịnh Bãi Cháy

 • Xin bấm vào đây để xem Nhật bản cho Việt gian cộng sản vay $ 678.559 tỷ Yen cho 72 dựán nâng cấp vệ sinh

 • Xin bấm vào đây để xem Nhật bản cho Việt gian cộng sản vay $21.307 tỷ Yen để tu bổ hải cảng Hải Phòng và xây dựng cầu Bình

 • Xin bấm vào đây để xem ngân hàng đầu tư Âu Châu cho Việt gian cộng sản vay $38,000,000 EUR xây các tiệm tại Hải Phòng, Đà Nẳng, Cần Thơ

 • Xin bấm vào đây để xem cộng sản mượn nợ cho các dự án ???