TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chung vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đạt thành!


CHU CHỈ NAM

http://perso.orange.fr/chuchinam/


  1. NHÂN QUYỀN, NHU CẦU TẤT YẾU VÀ QUAN TRỌNG CHO VIỆT NAM