TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chung vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đoạt thành!CHÍNH PHỦ VIỆT NAM CỘNG HÒA

  1. VIỆT NAM CỘNG HÒA BỊ BỨC TỬ

  2. ĐỆ NHẤT CỘNG HÒA

  3. ĐỆ NHỊ CỘNG HÒA