TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chung vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đạt thành!CHIẾN SỬ

  1. THIẾU TƯỚNG LÊ MINH ĐẢO

  2. SƯ ĐÒAN 18 và NHỮNG NGÀY TỬ CHIẾN TẠI XUÂN LỘC

  3. Hạm Trưởng VŨ HỮU SAN