TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chung vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đoạt thành!


BÌNH LUẬN THỜI SỰ


  1. PHÁT BIỂU CỦA LINH MỤC PHÊRÔ PHAN VĂN LỢI nhân ngày 30-4-2007 tổ chức tại thành phố Seattle, bang Washington, Hoa Kỳ

  2. PHIÊN TÒA BỊT MIỆNG - Ngô Nhân Dụng

  3. LỜI TRỐI - LM Nguyễn Hữu Lễ

  4. "VIỆT KIỀU" ƠI, ĐỪNG ... BÉ CÁI LẦM ! - Trọng Tín