TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chumg vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đạt thành!

BẢO ĐỊNH

  1. ĐI TÌM XÁC CHỒNG

  2. ĐỒNG NAI DẬY SÓNG

  3. VÕ ĐẮC TRONG BIỂN LỦA