TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chung vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đoạt thành!TỘI ÁC CỘNG SẢN
BÁN BÃI VƯỢT BIÊN
  1. VỚT NGƯỜI BIỂN ĐÔNG

  2. XIN ĐỪNG QUÊN TÔI