TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chumg vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đoạt thành!


ANH HÙNG DÂN TỘC

  1. TRƯNG NỮ VƯƠNG

  2. NGŨ HỔ TƯỚNG TUẨN TIẾT